Dr Adam Sobota

Dr Wojciech Kukuczka

Dr Krzysztof Jurecki

Patrycja Sikora

Dr Adam Sobota - TEKSTY

Dr nauk humanistycznych. W latach 1973-2018 prowadził dział fotografii w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Był autorem wielu wystaw i opracowań z zakresu historii fotografii polskiej i sztuki współczesnej. W tych dziedzinach zajmował się też dydaktyką na wyższych uczelniach.

Główne publikacje: Nowe horyzonty w nowych mediach. Zjawiska sztuki polskiej w latach 1945-1981 (2017), Fotografia – historia i sztuka. Katalog zbiorów fotografii Muzeum Narodowego we Wrocławiu (2007), Konceptualność fotografii (2004), Szlachetność techniki – artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku (2001)

Dr Wojciech Kukuczka - REDAKCJA

Główne obszary działania to fotografia, multimedia, projektowanie graficzne oraz film. Absolwent Technikum Fotograficznego, studiów magisterskich Fotografia i Multimedia na ASP Wrocław oraz student Komunikacji Wizualnej AKI Academy of Fine Art w Holandii. W roku 2017 obronił doktorat z zakresu Sztuk Pięknych w Instytucie Sztuki, Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Śląskim.

Uczestnik ponad 70-ciu wystaw fotograficznych w tym ponad 30-tu indywidualnych, między innymi w BWA Bielsko-Biała, BWA Wrocław, ZPAF Warszawa, Engram Katowice, Galeria Mała Nowy Sącz, uczestnik festiwali artystycznych między innymi: „Foto Festiwalu” Łódź, „The World Photography Awards - Cannes” we Francji. W roku 2010 otrzymał nagrodę za najlepszy film polski na Przeglądzie Filmów Górskich w Lądku Zdroju. Inicjator akcji kulturalnej 3440 Metrów Nad Poziomem Świata, założyciel Galerii Negatyw w Katowicach, prezes fundacji na rzecz kultury „Wielki Człowiek”. Kurator ponad 10-ciu wystaw artystycznych, między innymi Zdzisława Beksińskiego, Jana Bułhaka, Gasparda Felixa Tournachona (Nadara).

Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu fotografii, animacji (STS) oraz zajęcia w zakresie sztuk pięknych z uczniami oraz studentami. Zrealizował kilkanaście projektów artystycznych z zakresu kultury i sztuki w trybie grantów oraz dotacji. Stypendysta Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, Wydziału Kultury miasta Wrocław oraz Wydziału Artystycznego UŚ (stypendium dla najlepszego doktoranta), czterokrotny beneficjent nagrody dla Młodych Twórców Kultury Wydziału Kultury miasta Katowice.

Dr Krzysztof Jurecki - TEKSTY

Krytyk, historyk oraz kurator sztuki, doktor nauk humanistycznych. Magisterium i doktorat na UJ w Krakowie. Członek honorowy Związku Polskich Artystów Fotografików oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. W drugiej połowie lat 80. XX w. związany z „Kulturą zrzuty” – niezależnym ruchem artystycznym.

Autor licznych publikacji na temat fotografii i historii sztuki. Zainteresowany jest głównie historią fotografii i filmu awangardowego, ale także historią grafiki i malarstwa polskiego po II wojnie światowej, zwłaszcza w jego wersji fotorealistycznej.

Patrycja Sikora - PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD

Główne obszary działania to grafika warsztatowa, projektowanie graficzne oraz multimedia. Temat pracy dyplomu artystycznego podsumowującego studia I stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, to „1944” – dyplom został wykonany w pracowni wklęsłodruku, pod okiem Profesora Marcina Pawłowskiego (2016 r.), jak również dyplom artystyczny pt. „Rodzina - ochrona, różnorodność zagubienie” (2018 r.) , podsumowujący studia II stopnia na kierunku Grafika na Wydziale Sztuki UP w Krakowie.

Przebywała także na praktyce w dziale Edukacji w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, gdzie między innymi prowadziła warsztaty w oparciu o metody aktywizujące. Brała czynny udział w akcjach społeczno – artystycznych takich jak "Procesja poświęcona pamięci wyciętych drzew w Nowej Hucie", "Chciwość miasta" czy "Modraszek kolektyw". Uczestniczka kilkunastu wystaw graficznych oraz malarskich.

W 2017 r. Odbyła staż w Fundacji Wielki Człowiek na stanowisku asystenta w pracowni fotografii oraz digitalizatora fotografii w ramach projektu publicznego Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki. Dodatkowo była odpowiedzialna za skład i projekt graficzny książek „Ostatnia w Koronie”, „Królowa” oraz kolorowankę dla dzieci (autorka ilustracji) „Zdobywam Koronę Himalajów”. Jest też autorką dokumentacji fotograficznych szeregu wydarzeń artystycznych organizowanych przez Fundację Wielki Człowiek.