§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Fundację Wielki Człowiek NIP: 6342818267, REGON: 243271742.

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Sprzedawcą w ramach sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Fundacja Wielki Człowiek, z siedzibą: ul. Wyzwolenia 12, 40-756 Katowice, NIP PL 6342818267.

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://www.slaskafotografiaartystyczna.pl/

§ 3 KONTAKT

1. Adres sprzedawcy: ul. Wyzwolenia 12, 40-756 Katowice, Polska

2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@slaskafotografiaartystyczna.pl

3. Numer telefonu: 508 339 267

4. Konsument może porozumieć się z Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych na stronach Sklepu.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w terminie 14 dni.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. Przelew tradycyjny

b. Karta płatnicza

c. Payu

d. Pobranie

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

§ 6 SPOSÓB I KOSZT PRZESYŁKI

1. Wysyłka realizowana jest za pomocą usług Poczty Polskiej oraz kuriera Pocztex.

2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.

3. Klient obciążony jest kosztami dostawy.

4. Klient jest obciążony kosztami ponownej dostawy w momencie nieodebrania przesyłki w terminie.

5. Użytkownik może skorzystać z następujących form dostawy:

a. Odbiór osobisty w siedzibie firmy. Koszt: 0zł, czas realizacji wynosi 1 dzień roboczy.

b. List polecony ekonomiczny. Kwota: 9zł, czas dostarczenia zamówienia 3 dni robocze.

c. List polecony priorytetowy. Kwota: 10zł, czas dostarczenia zamówienia 2 dni robocze.

d. Kurier Poczta Polska. Kwota: 15zł, czas dostarczenia zamówienia 1 dzień roboczy.

e. Kurier Poczta Polska przesyłka płatna przy odbiorze. Kwota: 20zł, czas dostarczenia 1 dzień roboczy.

6. Klient ma prawo nie przyjąć uszkodzonej mechanicznie przesyłki i tym samym zgłosić reklamacje na Poczcie Polskiej.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

§ 8 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedawcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich oraz usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

4. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych. Celem jest przekazanie Klientowi materiałów reklamowych i informacji o akcjach promocyjnych prowadzących przez sklep internetowy -http://www.slaskafotografiaartystyczna.pl , w tym na przesłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.